Bağışıklık Sistemi Zayıflığı Belirtileri Nelerdir?

Bağışıklık Sistemi Zayıflığı Belirtileri Nelerdir?

Bağışıklık Sistemi Zayıflığı Belirtileri Nelerdir?

Bağışıklık sisteminin görevi; viral enfeksiyonları, bakterileri ve anormal hücre büyümelerini yok etme yeteneğinin ötesine uzanır. İşlevlerinden biri, vücudun lenf düğümlerinin toksik sıvıları ve gereksiz hücresel maddeleri ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktır. Bu tür sıvılar bir kişinin sisteminde birikirse, yorgunluğa ve açıklanamayan hastalıklara neden olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ayrıca çok sayıda organın işlevini destekleyen kan gibi vücut sıvılarından toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ancak, bazı durumlarda yetersiz beslenme, şok diyetler, aşırı stres ve üzüntü gibi birçok nedene bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflar. Bunlara bağlı olarak zayıflamış bir bağışıklık sistemi, farklı şekillerde sinyaller verebilir.

Bağışıklık sistemi zayıflığı belirtileri nelerdir? sorusu, kişinin kendindeki değişiklikleri fark etmesini sağlar. Bozulmuş bağışıklık fonksiyonu, sayısız şekilde ve değişen derecelerde kendini gösterir. Genetik veya edinilmiş bir immün yetmezlik ya da diğer faktörlere bağlı olarak geçici veya kalıcı bir depresif bağışıklık fonksiyonu durumu şeklinde var olabilir. Her iki durumda da azaltılmış immünokompetans seviyesi; vücudun patojenik organizmalara, tümörlere veya doku hasarına cevap verme kabiliyeti önemlidir. Genel anlamda zayıflamış bağışıklık sistemi belirtilerinden bahsedecek olursak, yorgun hissetme ve halsizlik öne çıkmaktadır. Bunun dışında kolay yaralanma ve mevcut yaraların çok geç iyileşmesi, enfeksiyonlara çok sık yakalanmak ve uzun sürmesi gibi belirtiler de sistemin zayıflığına işaret eder.

Zayıflamış bir bağışıklık sisteminin teşhisi, hayati önem taşır. Çünkü zayıf bağışıklık sistemin vereceği tepkiler sağlığa ciddi tehditler oluşturabilir. Patojenlerin mevcut antibiyotiklere ve mantar önleyici ilaçlara karşı direncinin artmasıyla birlikte, zayıf bir bağışıklık sisteminin etkisi daha da önem kazanmıştır. Benzer şekilde, daha çevresel olarak toksik bir dünya karşısında günlük bağışıklık zorlukları, optimal bağışıklık fonksiyonunu sürdürme ihtiyacını yoğunlaştırmıştır.

 

Bağışıklık Sistemi ve Kan Hücreleri İlişkisi Nasıldır?

Çeşitli hücre tipleri, müdahaleci olduğu belirlenen hücresel materyali tanımlamaya ve yok etmeye yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin zararlı bakteri ve virüsleri hızlı bir şekilde tespit etmedeki önemi iyi bilinmektedir. T hücreleri ve diğer immün yanıt hücreleri, tam gelişmiş hastalıklara dönüşmeden önce bakteri ve virüslerden kurtulmak için aktive edilebilir. Bu, bir bireyin organ hasarı veya yetmezliği gibi ciddi sonuçlardan muzdarip olmasını önleyebilir. Bağışıklık sistemindeki zayıflama, tetkikler ile anlaşılabilir. Bu anlamda kan hücreleri değerleri, ciddi bir önem taşır. Kanımız esas olarak plazma ve kırmızı kan hücrelerinden, aynı zamanda trombositlerden ve beyaz kan hücrelerinden (lökositler veya sadece WBC olarak da adlandırılır) oluşur. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sistemimizin ana bölümünü oluşturur, vücudu hastalığa neden olan organizmalara karşı korur ve enfeksiyonla savaşır. Hepsi bir laboratuvarda test edilebilen 5 ana WBC türü vardır:

  • • Lenfositler (B hücreleri ve T hücreleri). "yardımcı hücre", diğer tüm bağışıklık hücrelerini kontrol ederek bağışıklık tepkisini kontrol etmek ve yönlendirmek için etki eder.
  • • Nötrofiller, beyaz kan hücrelerinin %40-75'ini oluşturur ve yabancı cisimlere ilk tepki verenlerdir.
  • • Bazofiller en az görülen beyaz kan hücresi tipidir ve yüzdesi sadece %0,5-1'dir. Granülositler olarak bilinirler çünkü paraziter enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlar sırasında salınan ve enflamatuar bir cevaba neden olan granüller (küçük parçacıklar) içerirler.
  • • Eozinofiller beyaz kan hücrelerinin %1-6'sını oluşturur ve bazofillere benzer. Bazı parazitler, enfeksiyonlar, alerjenler ve kanserlerle savaşmaya yardımcı olurlar.
  • Bağışıklık yetersizliği her zaman kendini açık kalıplarda göstermediğinden, hatalı bağışıklık fonksiyonu ve spesifik altta yatan nedeni, bu değerlere ihtiyaç duyar. Bu da bağışıklık sistemi zayıflığı belirtileri nelerdir? Sorusunun kesin ve kapsamlı cevaplarını içermektedir. Bağışık sisteminizde meydana gelen değişimlerin bir uzman denetiminde gözlemlenmesi ve doktor incelemesi ile ele alınması gerekmektedir. Buna istinaden alınacak önlemlerin doktor tavsiyesi ile olmasına özen göstermelisiniz.

     

 

Bağışıklık Sisteminin Önemi Nedir?

Bağışıklık sisteminin önemi öncelikle zararlı virüsleri vücuttan uzaklaştırmaya ve anormal hücrelerin çoğalmasını önlemeye yardımcı olma yeteneğinde yatmaktadır. Bağışıklık sisteminden gelen yaygın tepkilerden biri, bakterileri ve virüsleri yavaş yavaş yok etmek için beyaz kan hücrelerinin kullanılmasıdır. Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklardan ve viral enfeksiyonlardan korumaktan sorumlu olduğundan, bağışıklığı zayıf olan bir kişinin hastalık geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir. Bağışıklık yanıtının bir diğer hayati işlevi, toksinleri bir kişinin vücudundan atma yeteneğidir.

Kistler gibi bazı hastalıklar ve zararlı büyümeler anormal hücre büyümesinden kaynaklanabilir. Bağışıklık sisteminin önemini gösteren ikincil bir işlev, bu tip hücrelerin erken gelişimine müdahale etmektir. Bazı durumlarda, uygun bir bağışıklık tepkisi, birleşmeye başladıkça bu hücrelerin küçük miktarlarını etkili bir şekilde yok edebilir. Bir kişinin bağışıklık sistemi genellikle hastalıklara, virüslere ve bakterilere karşı bağışıklık oluşturmak için antikorlar geliştirir. Genellikle bağışıklık sistemi, çeşitli tıbbi durumlara karşı ilk savunma mekanizması olarak önem taşır. Önleyici bakım ve güçlü bir bağışıklık sisteminin geliştirilmesi, bir kişinin uzun vadeli sağlık görünümü için çok değerli olabilir. Vücudun optimal düzeyde çalışmasını sağlamanın yanı sıra, yeterli beslenme, fiziksel egzersiz ve dinlenme de bağışıklık sisteminin doğal işlevlerini destekleyebilir. Bağışıklık sistemi yüksek düzeyde stres ve yetersiz beslenme ile zayıfladığında, bir kişi daha yüksek miktarda viral enfeksiyon yaşayabilir.

 


Diğer tüm bloglar